petrovich758 (petrovich758) wrote,
petrovich758
petrovich758

Category:

Любителям острых ощущений...


Пожалуйста, пристегните ремни! Или ТОП самых кошмарных аэропортов мира

Připoutejte se, prosím! aneb TOP 10 nejděsivějších letišť světa

9. 9. | 12:51

 

Полет заканчивается и уже ожидается посадка и неожиданно ваш самолет начинает падать так, что в его кабине начинают светиться и пищать все контрольные приборы. Ваше снижение слишком резкое и быстрое. При обычных обстоятельствах это было бы признаком приближающейся катастрофы. Но на большинстве из самых кошмарных аэропортов мира, рейтинг которых был опубликован в журнале  Travel an Leisure, иначе невозможно совершить посадку. Пристегнитесь, при последующей за тем посадке определенно будете грызть ногти.

Autor: kat


<B>Letiště Paro, Bhútán.</B> Toto letiště je hlavním mezinárodním letištěm v Bhútánu v Himalájích. Je skryté v údolí a vrcholky okolních hor dosahují nadmořské výšky kolem 4900 metrů nad mořem. Na tomto letišti mohou proto přistávat pouze speciálně vyškolení piloti, kteří jsou schopni v úzkém korytu mezi stromy pokrytými horami bezpečně s letadlem manévrovat.
Аэропорт Paro, Бутан. Этот аэропорт является главным международным аэропортом Бутана в Гималаях. Скрыт в долине и вершины окружающих его гор достигают вышины над уровнем моря 4900 метров. В этом аэропорту могут садиться только специально обученные пилоты, которые способны в узком ущелье между покрытыми деревьями горами безопасно маневрировать.
 

<b>Letiště Princezny Juliany, ostrov Svatý Martin, Karibské moře</b>. Největším problémem tohoto letiště je délka jeho přistávací dráhy, která je činí pouhých 2,180 metrů. Tato délka je standartně dostačující pouze pro malé a střední letouny. Přesto je toto letiště druhé nejrušnější v této oblasti Karibiku a přistávají zde i tak obří letadla jako Boeing 747 nebo Airbus A340, které při vzletu nebo přistání létají těsně nad plotem oddělujícím přistávací dráhu od nedaleké pláže.<BR>

Varování na pláži těsně sousedící s letištěm Princezny Juliany. "Poryv z proudových motorů odlétajících nebo přilétajících letadel může způsobit vážná fyzická poranění mající za následek vážnou tělesnou újmu a/nebo smrt."

Аэропорт Принцессы Юлианы, остров Святой Мартин, Карибское море. Самой большой проблемой этого аэропорта является, длинна его посадочной полосы, которая составляет всего 2180 метров. Этой длины обычно достаточно для малых и средних самолетов. Несмотря  на это  аэропорт является вторым по загруженности в Карибском бассейне, и пристают на нем и такие гиганты, как Boeing 747 или же Airbus A340, которые при взлете или посадке пролетают над самым ограждением, отделяющим посадочную полосу от находящегося здесь же пляжа.

 

Предупреждение на пляже, соседствующем с аэропортом Принцессы Юлианы. "Потоки воздуха из реактивных моторов, взлетающих или пристающих самолетов, могут причинить серьезные физические ранения с тяжелыми телесными повреждениями и/или смертью".


<B>Reaganovo národní letiště, Washington DC, USA.</B>Washingtonské letiště se nachází přímo v centru dvou vzájemně se překrývajících vzdušných proudů. Poloha tohoto letiště vyžaduje, aby se piloti při klesání drželi řeky Potomac a zároveň se dokázali vyhnout budovám Pentagonu a CIA. Naopak při vzletu, musí piloti rychle stoupat podél levého břehu řeky tak, aby se vyhnuli Bílému Domu.<BR> 

Национальный аэропорт им. Рональда Рейгана , Washington DC, USA. Вашингтонский аэропорт находится непосредственно в центре двух взаимно пересекающихся воздушных трасс. Положение этого аэропорта требует, чтобы все пилоты при снижении придерживались реки Потомак и одновременно смогли бы обогнуть здания Пентагона и ЦРУ. Наоборот, во время взлета, должны пилоты быстро набирать высоту вдоль левого берега реки так, чтобы обогнуть Белый Дом.


<b>Letiště Gibraltar, Gibraltar.</b> Přistávací plocha letiště Gibraltar je ze dvou stran obklopena mořem. Na východní straně Středozemním a na západní straně zálivem Algeciras. Přistávací dráha je pouhých 1828 m dlouhá, takže při přistávacím a vzletovém manévrování musejí být piloti velice přesní.<BR> 

Аэропорт Гибралтар, Гибралтар. Посадочная полоса аэропорта Гибралтар с двух сторон окружена морем. С восточной стороны Средиземным, а с западной заливом Algeciras. Посадочная полоса составляет всего 1828 метров, что требует от пилотов при выполнении взлетных и посадочных маневров особой тщательности.


<b>Přistávací dráha Matekane, Lesotho, Afrika.</b> Tato přistávací dráha je umístěna na okraji hory ve výšce 2030 m. Už jen tato poloha pro piloty znamená problém. Navíc je však dráha pouhých 399 metrů dlouhá. Ještě před vzletem se celou dobu díváte na 600 metrů vysokou stěnu, která se před Vámi vypíná.<BR> 

Посадочная полоса Matekane, Лесото, Африка. Эта посадочная полоса расположена на краю горы на высоте 2030 метров над уровнем моря. Уже одно ее расположение представляет проблему для пилотов. Кроме того, она имеет длину всего 399 метров. Еще до взлета постоянно видите перед собой стену высотой 600 метров, которая к вам все приближается.


<b>Letiště Barra, Skotsko, Velká Británie.</b> Toto letiště je opravdovou raritou. Nachází se v široké mělké zátoce na vnější části ostrova Barra. Hladkost přistání závisí na tom, kdy ustává příliv. <BR>


Аэропорт Barra, Шотландия, Великобритания. Этот аэропорт является действительно исключительным. Находится в широком мелком заливе на внешне части острова Barra. Легкость посадки зависит от того, когда заканчивается прилив.

 

<B>Letiště Toncontin, Tegucigalpa, Honduras.</B> Letiště hlavního města Hondurasu je položeno v nadmořské výšce 1000 metrů. Není zde možné přistát s letadlem větším než Boeing 757, jelikož je jeho dráha dlouhá pouze 1862 metrů. Pilot musí proletět horským terénem, aby se dostal na letiště, a těsně před přistáním musí překonat otočení o 45 stupňů, tak aby bezpečně přistál v údolí.<BR>


Аэропорт Toncontin, Tegucigalpa, Гондурас. Аэропорт столицы Гондураса расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. Сесть на нем самолет больший, чем Boeing 757 просто не сможет, потому что посадочная полоса составляет всего 1862 метра. Пилоту приходится пролетать над горной местностью, а непосредственно перед посадкой суметь выполнить поворот на 45 градусов, чтобы после этого безопасно приземлиться в долине.

 

I takhle to už v minulosti na letišti Toncontin v Hondurasu skončilo. 

И такое уже в прошлом случалось в аэропорте Toncontin в Гондурасе.


<b>Letiště J.F. Kennedyho, New York, USA</b>. Piloti se zde při přistávacím manévru musejí vyhýbat dalším letounům, která směřují na další newyorská letiště - Newark a LaGuardia nedaleko letiště J. F. K. Protihluková opatření zde byla zavedena již v roce 1964. Před přistáním na přistávací dráhu 13L musejí mít piloti dohlednost 8 kilometrů. <BR>


Аэропорт Дж.Ф.Кеннеди, Нью-Йорк, США. Пилоты здесь во время посадочных маневров вынуждены уклоняться от других самолетов, которые направляются в другие нью-йоркские аэропорты Newark и LaGuardia, расположенные неподалеку от аэропорта J. F. K. Ограничения гула турбин здесь были введены уже в 1964 году. Перед посадкой на полосу 13L у пилотов должна быть видимость на 8 километров.

 

<b>Letiště Madeira, Funchal, Portugalsko</b>. Letiště na Madeiře je vklíněno mezi hory a Atlantik. Piloti musejí být k tomuto přistávacímu manévru speciálně vyškoleni a při přistání musejí být velmi. Vyvýšené prodloužení dráhu protáhlo délku na 2743 metrů. I přesto je stále přiblížení na ni velmi děsivé. Pilot musí směřovat letadlo přímo do hor a na poslední chvíli letoun stočit na přistávací dráhu.<BR>


Аэропорт Мадейра, Funchal, Португалия. Аэропорт на Мадейре втиснут между горами и Атлантическим океаном. Пилоты должны быть специально обучены посадочному маневру и во время посадки сохранять особое внимание. Искусственное продолжение посадочной полосы увеличило ее длину до 2743 метров. Но несмотря на это посадка на ней остается кошмарной. Пилот должен направлять самолет прямо в гору и в последний момент соскользнуть на посадочную полосу.

 

<b>Letiště Juancho E. Yrausquin,Saba, Nizozemské Antily.</b> Jediné letiště na karibském ostrově Saba v Nizozemských Antilách v Karibském moři. Je známo jako nejkratší zpevněné letiště světa s délkou pouhých 396 metrů. Plocha letiště zabírá poměrně velkou část maličkého ostrůvku Saba a mnohými experty je považováno za vůbec nejnebezpečnější letiště světa. Přesto se tam ještě neudála žádná větší havárie.

 

Аэропорт Juancho E. Yrausquin, Саба, Голландские Антильские острова. Единственный аэропорт на Карибском острове Саба в архипелаге Голландских Антильских островов известен как аэропорт с самой короткой укрепленной взлетно-посадочной полосой длинной всего 396 метров. Площадь аэропорта занимает большую часть маленького острова Саба и он многими экспертами признается самым опасным из аэропортов мира. Несмотря на это на нем не произошло ни одной крупной катастрофы.

Tags: чешская пресса
Subscribe

 • Вацлав Гавел и мораль

  Таинственные реституции Гавла Tajemné Havlovy restituce Вацлав Гавел получил после бархатной революции по реституциям обширное…

 • Неукротимый Мишико на чешском телевидении

  Zahranicni.iHNed.cz, 7.9.2008 Saakašvili: Rusko bude ke svým sousedům panovačné dál Саакашвили: Россия будет…

 • Доктор Фаучи...

  Электронная почта: Исследователь, который финансировал лабораторию Ухани, допущенный к манипулированию коронавирусами, поблагодарил Фаучи за…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments